Judul

BPD IPI PIM Provinsi Babel

Konten

Badan Pengurus Daerah Ikatan Pemulung Indonesia Pemulung Indones             SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN PENGURUS DAERAH IKATAN PEMULUNG INDONESIA                                                                                        PEMULUNG INDONESIA MANDIRI                                                                                                                                                                   {BPD - IPI PIM PROVINSI BANGKA BELITUNG}

Belum menyerahkan keengurusan 

Ketua :

  • Ahmad Faruqi

Waki Ketua: 

  • Iskandar B Bardi

Sekretaris :

  • Samian

Wakil Sekretaris :

  • Delveriyanto

Bendahara :

  • Atip Rosadi

Wakil Bendahara :

  • Agus Triyanto

Biro Bidang Organisasi

  • Ismail

Biro Bidang Pengembangan Usaha:

  • Bambang Karyadi

Biro Bidang Koperasi UKM:

  • Salim Unggul

Biro Bidang Lingkunag dan Kebersihan:

  • Samudi

Biro Bidang Kesehatan:

        . Mingdi Sari . Amd

Biro Bidang Pemberdayaan Pemulung:

        . Suryadi

Biro Bidang Rohani/Keagamaan

         . Ust Takwa                                                                          

Biro Bidang Keamanan :

        . Amsori

Sekretariat BPD IPI Bangka Belitung :